Har ert konsultbolag svårt att få fart på tillväxten ?

Fem tips för konsultbolag

Vilka möjligheter har då konsult- och kunskapsbolag att påverka sina tillväxtkrafter? Svaret är mycket stort. Faktum är att IT-företagen tillhör den bransch som har flest Snabbväxare (18 procent).

Vid analys av konsultbolag har några faktorer visat sig vara viktigare än andra för att möjliggöra tillväxt. Det har att göra med både branschens dynamik, konsultrollen i sig och även till viss mån företagens historik. Det finns ett tydligt mönster och vi kan därför ge tips om fem områden där det med god sannolikhet finns saker att göra för att stärka ett konsultbolags tillväxtförmåga, eller i värsta fall områden som bör adresseras för att företaget inte skall stagnera.

1. Ta tag i ledningskraften.
Finns en tydlig ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse, vd och ledning? Nyttjar ni extern kompetens i t ex styrelse? Finns nödvändiga kompetenser och erfarenheter i ledningsgruppen? Finns erfarenhet av snabbväxare?


2. Fuska inte med tillväxtstrategin.
Tillväxtstrategin innehåller de strategiska kännetecken som definierar förmågan att skapa marknad och ta en tydlig roll i er nisch? Finns ”lyftet” för kunden, finns en tydlig affär med ett starkt helhetserbjudande? Affärsmodellering med en Business Canvas är ett exempel på verktyg som kan hjälpa dig med utveckling av affärsmodell och modellering av tjänsteerbjudanden till segment.


3. Försäljning är en profession.
I ett konsultbolag är ingen och alla säljare. Man säljer ofta på befintliga kunder och relationer. Men det räcker inte för att växa och det är ofta svårt och tidskrävande att hitta nya kunder. Försäljning är en profession. Har du inte möjlighet att använda proffssäljare behöver du göra alla i företaget till ”semiprofessionella säljare”. Alla skall kunna identifiera en affärsmöjlighet och ”pitcha” företagets erbjudande. Ett annat sätt att öka sin säljkraft är att få till en mer systematisk sälj- och prospekteringsprocess, till exempel genom att stödja den med smarta digitala verktyg.


4. Bli världens bästa arbetsplats.
Personalen är företagets viktigaste resurs, attrahera talangerna och tillväxten säkras. Skapa en företagskultur som är både attraktiv att arbeta i och som ger tydlig ledstjärna om vad företaget skall åstadkomma för kunden och hur företaget tjänar pengar. Prioritera att kommunicera företagets värderingar med nuvarande och framtida talangmarknad.


5. Tänk x10.
Arbeta med att bygga strukturkapital i företaget. Verka för standardisering av produkter och tjänster för att undvika och minimera resurskrävande anpassningar. Bygga effektiva och flexibla flöden och rutiner. Arbeta resurssnålt och fokusera på det som är kärnkompetensen och låta andra göra resten. I slutändan handlar mycket av konsultbranschen om operationell excellens