Trött på mördande konkurrens och prispress? Simma i ett eget hav istället.

Vinn över dina konkurrenter utan att försöka slå dina konkurrenter

IKEA, Apple, Zara, Wikipedia, TomTom, och AirBnB är alla exempel på företag som har skapat stora framgångar genom att definiera helt nya segment. De är innovatörer av affärsmodeller. Ta exemplet IKEA. Även om de började som en traditionell möbelförsäljare 1947 så konkurrerar de inte med traditionella möbelföretag idag. IKEA har skapat ett helt eget segment. IKEA’s affärsmodell är annorlunda än möbelfabrikens. Den spänner över hela värdekedjan och påverkar design, produktion, butiker, distribution, lager och processer.

De flesta företags tillväxtstrategier har de senaste decennierna byggt på konkurrensstrategier. Företagen har strävat efter att vinna en konkurrensfördel genom att prestera på en högre nivå än andra i samma bransch eller marknad. Marknaden har setts som en begränsad ”kaka” där man själv får en större del av kakan genom att någon annan får en mindre del av kakan.

Till följd av snabb teknologiutveckling, branschglidning och inte minst mer kunskap om affärsmodeller ser vi framgångsrika företag växa genom att definiera sitt eget segment. De skapar en ny, egen nisch genom att sätta nya ”glasögon på kunden” och att vara innovatörer av affärsmodeller. Kim och Maubourgne (INSEAD ) har underbyggt detta forskningsmässigt där de studerat 150 strategiska initiativ där företag hittat och definierat egna strategiska nischer (Blue Ocean Strategy, 2005). De har visat att det ofta finns en smartare och trevligare väg att vinna över konkurrenter än att försöka slå dina konkurrenter. //Magnus