Beslutsfattande avgörande för kvaliteten på styrelsearbetet i ett tillväxtbolag

Styrelsens huvuduppgift är som bekant att fatta beslut och följa upp dessa. Sättet att fatta beslut är avgörande för styrelsearbetets kvalitet. Det handlar om viktiga frågor som bolagets förvaltning och ekonomi, tillsättande och avsättande av Vd, och inte minst beslut som rör bolagets affärsplan och dess genomförande.

Men det är inte alltid beslutsfattandet fungerar optimalt. Ibland fattas inte de viktiga besluten alls. Andra gånger har inte besluten den kvalitet som är önskvärd.

Rätt frågor på styrelsebordet

En bra styrelse skapar en process och ett arbetssätt som leder till att rätt frågor kommer upp på agendan. Den svarar för att frågorna är väl beredda och belysta från olika perspektiv. Styrelsen skall se till att frågorna är ”paketerade” på ett sätt så att det går att fatta beslut och att det finns en plan för hur beslutet skall följas upp. Det är viktigt att beslutet får en tydlig formulering i protokollet.

Styrelsens sju dödssynder

Vanliga misstag är att styrelsen:

 • inte är tillräckligt noggrann med att formulera rätt frågor, eller inte lyckas prioritera den fråga som är just nu är avgörande för bolagets utveckling
 • undviker känsliga frågor som kan uppfattas som kritik inom styrelsen eller mot bolagets ledning
 • fastnar i ärenden som har med bolagets löpande verksamhet och förvaltning att göra och därför lägger för lite tid på framtidsfrågorna
 • tar genvägar med sin egen branschkunskap och med sin analys av trender och förändringar i marknad och omvärld
 • hamnar som en ”släpvagn” där VD driver all strategi och affärsutveckling
 • har beslutångest och inte fattar beslut, eller att frågorna blir ”långbänkar”
 • slarvar med uppföljningen av beslut.

Fyra tips för bättre styrelsearbete

 Så, vilka är de viktigaste och enklaste områdena att förbättra? Här är fyra tips:

 • Anamma rätt ”mindset”. Förstå att styrelsen har en avgörande roll för att driva på utvecklingen av bolagets affärsverksamhet - och att den rollen är minst lika viktig som den legala rollen med uppföljning av förvaltning och ekonomi.
 • Öka fokus på strategiarbetet och tillväxtplanen. Arbeta mot var bolaget skall vara om tre år.
 • Lägg mer tid på att identifiera ”flaskhalsar” och ”barriärer” för genomförandet av tillväxtplanen, och se till att formulera beslut som tar företaget framåt.
 • Fatta snabba, men väl beredda beslut. Ändra beslut om det visar sig att planen inte fungerar. Förbättra uppföljningen av beslut.

 

Hjälp till styrelsen

Det finns en mängd verktyg och tekniker som hjälper styrelsen att fatta bättre beslut: beslutsmatriser, beslutsträd, T-chart, multiröstning, paretoanalys, kostnads/nyttoanalys, ”Conjoint-analyser”, för att nämna några.

Det finns en hel del skrivet kring området. Enkla verktyg för beslutsfattande kan du hitta på internet till exempel på Business News Daily  .

Det finns även en hel del forskning, metoder och verktyg som adresserar den mentala biten av beslutsfattande som är minst lika viktig. Forskning har visat att svåra och stora beslut i hög grad tas med ”magkänslan”.

Genom att systematisera styrelsearbetet kan du nå en ökad kvalitet. Jag brukar fokusera på två områden.

 1. Beslutsprocessen: att du har en beslutsprocess som driver fram bra beslutsunderlag: analys/fakta, alternativ, fördelar/nackdelar, kostnader/intäkter, risker och konsekvenser.
 1. Metod att föra fram rätt beslutsfrågor: att du har en metod för att identifiera rätt fråga utifrån mål och strategi. Ett sätt är att se företaget som ett ”system” där det vid varje givet tillfälle finns en flaskhals, ett hinder till företagets utveckling. Det är kring detta hinder som beslut skall formuleras för att ta företaget förbi hindret. När det är gjort tar man sig an nästa flaskhals.

 

Ägarna och styrelsen sätter företagskulturen

I bolag där ägarna vill ha god utveckling och tillväxt så har styrelsen en avgörande roll. En styrelse med bra affärsförståelse som snabbt kommer till beslut driver företaget framåt. Styrelsearbetet smittar av sig på resten av organisationen som kommer att våga och vilja mera. Detta ger bättre resultat och större arbetsglädje, både i styrelserummet och hos medarbetarna. Så våga fatta beslut! Även obekväma sådana. Kom ihåg att beslut går att ändra och det finns inget mera förödande för företagskulturen än ”långbänkar” och beslutsångest.