Visionen för Disruption Lab är att bidra med lösningar inom för mänskligheten viktiga globala utmaningar.


  • Ett innovationslabb där vi kan experimentera med idéer, ny teknik och utmana vår egen och andras affärsmodeller.

  • En öppen arena för co-creation med kunder och alla i vårt omgivande ekosystem.

  • Framgångsrika projekt kan ”spinnas av” och kommersialiseras med externa partners.

iStock-477439500.jpg