Beprövade och testade metoder som säkerställer maximalt värde och kunskapsöverföring.

 

tjänster

  • StRategi

  • Affärsutveckling

  • digitalisering

  • Innovation och innovationsledning

  • Produktutveckling och tjänstedesign

  • Kunskapsöverföring & utbildningar

  • Projektledning

  • Analyser, förstudier och utredningar

  • INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR


erbjudanden

 

catdreamtiger.jpg

Digital start

Gemensam förståelse och begreppsflora för hur digitalisering påverkar industrier och samhälle. Få en uppfattning av nuläge på er organisations digitala förmåga. Identifiera möjligheter med digitalisering. Konkreta Business case och affärsnytta och förslag på hur ni kan gå vidare och ta nästa steg för stärkt digital förmåga och konkurrenskraft.

Genomförs som workshop 1-2 dagar.

iStock-490580742.jpg

Strategisk plattform

Översyn av nuvarande strategier och förutsättningar för hållbar tillväxt. Analys av förändringar i samhälle och omvärld. Översyn av affärsmodeller och potentialer. Mätningar av företagets nuvarande digitala förmågor (index). Översyn av företagets syfte, vision och mål. Identifiera strategiska insatser för att öka digital kapacitet , innovationsförmåga och konkurrenskraft.

StockSnap_P5M4OGVMEP.jpg

Växa kundbas och intäkter

Strategiskt och systematiskt utveckling av säljprocessen. Vi arbetar igenom kundsegmentering, erbjudanden, kanaler och definition av idealkunder. Sälj och marknadsprocessen backas upp av moderna digitala metoder och verktyg. Vi anpassar era processer efter vad som är mest relevant för er verksamhet. Det kan t ex omfatta content marketing, inbound marketing, KAM, social selling och ett urval av relevanta sociala media kanaler.

StockSnap_TKL1E5TTZW.jpg

Stärkt innovationsförmåga

Förstå och testa nya processer, metoder och verktyg för ökad innovationskraft. Hitta komponenter i ledarskap och kultur som bejakar innovation och utveckling. Prova lean-startup metodik och design thinking, metoder som används av företag som Google och tusentals andra i Silicon Valley och över hela värden. Förstå hur digitalisering och innovation hänger ihop. Bygg produkter och tjänster med nya metoder som skapar erbjudanden som kunderna älskar.

StockSnap_Y01VDYAX63.jpg

Ökad digital kapacitet i organisationen

Digital mognad beskriver hur långt ett företag kommit i sin digitala transformation. Den digitala mognad är nära sammanflätad med förmågan att att skapa långsiktig lönsamhet i konkurrensutsatta marknader. Vi mäter organisationens nuläge, Digitalt mognats index och använder en arbetsmetodik som hjälper företaget att förbereda den digitala transformationen. Vi guidar genom mognadssteg och svarar på frågorna varför och var, hur skall det gå till och vad gör vi för att sprida och skala upp de nya sätten att arbeta.

StockSnap_ULKDTHLXKJ.jpg

Roadmap för teknikinvesteringar

Vi hjälper till att navigera genom komplexiteten och alla olika teknikval i dagens snabbt föränderliga värld. Vi anyserar hur trender och teknologier förändrar spelplanen för ert företag och er industri. Vi identifierar var ni kan skapa värde med nya lösningar och ny teknologi. Baserat på ert företags unika situation tar vi fram en roadmap som beaktar den senaste digitala teknologin och som lyfter fram både möjligheter och risker med olika vägval.

iStock-865541790.jpg

Digital transformation

Allt startar med att sätta den strategiska visionen. Varför gör vi det här ? Det handlar om att kunna förstå och förutse vad kunderna vill ha och hur det bäst kan tillgodoses. Utifrån nuläge och organisationens digitala mognad (nuläge) utformar vi transformationsprocessen i tre delar. Det första steget handlar om att skapa en förståelse kring varför vi gör detta. Det andra steget handlar om att skapa små succéer som visar vägen, det nya sättet att arbeta. Tredje steget handlar om att skala upp och etablera de nya arbetsrätten.