Vi skall ta tillvara det goda med digitalisering. För att kunna det skall vi skapa ett framtidens företag.

 

Vision om framtidens företag

Framtidens företag är centrerat kring medarbetaren, våra värderingar och vår starka företagskultur. Det skall finnas en möjlighet för alla att påverka sin vardag och företagets utveckling samt att ta del av vinster och värdeskapande.

Arbetsplatsen kännetecknas av en hög grad av transparens och frihet under ansvar. Det finns inga onödiga chefsnivåer. Teamwork och samarbeten är viktigt och vi hjälps åt att skapa fantastiska projekt och resultat hos våra kunder. 

Vi är måna om varandra och bidrar tillsammans till en miljö som bejakar mod, där man tillåts att experimentera och utmana gamla sanningar. 

Vi vill vara den självklara plattformen som attraherar och utvecklar engagerade människor som brinner för att arbeta tillsammans med att leda förändring och införa ny teknik som möjliggör innovation och transformation. 

Framtidens företag skapar positiva avtryck

Företaget skall agera moraliskt och etiskt. Företaget skall stödja medarbetares initiativ och andra insatser som bidrar till FN:s agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling.  

rawpixel-284723-unsplash.jpg