konsulter

_DSC7944.jpg

Magnus Burvall

Magnus har arbetat med att skapa tillväxt och nya affärer i över 20 år. Han började sin karriär som konsult på globala management consulting firman Accenture och har därefter varit Vd för IT-företag, grundare av start-ups, Vd för Science Parks och inkubatorer samt ledare för olika innovationssatsningar. Magnus driver idag Syntesia som är en expertkonsult inom tillväxt, innovation och digital transformation. Där driver han tesen att alla företag kan växa och utvecklas – och visar på hur kunskap, metoder verktyg och teknologi kraftigt ökar chanserna att lyckas. Syntesia har nyligen genomfört en studie på hur IT-företag i Sverige upplever att det senaste decenniets digitalisering påverkat och förändrat branschen. Det finns ett antal slutsatser att dra menar Magnus, bland annat att komplexiteten ökat, att det är svårt att ha all kompetens inom det egna bolag, ett ökande behov av specialisering samt att det blivit allt mera attraktivt att vara en del av ett ”sprudlande ekosystem” av aktörer där det finns ett flöde av idéer och kunskap

Utbildning

KTH, Stockholm
Master of Science, Industrial Economics & Management, 1990

Stockholm Universitet
General Business & Finance 1990, Business English

Linkedin profil: Magnus Burvall