Vi ökar förmågan att skapa fördelar av digitalisering. Konkret nytta som nya affärer, ökad tillväxt, flera användare, effektivare arbetsprocesser, stärkt innovationskraft och digital förmåga i organisationen.

 

Vår mission

Att ta tillvara det goda med digitalisering för individer, företag och samhället i stort. Att vara en guide att leda förändring och införa ny teknik som möjliggör innovation och transformation.

 

några exempel på Hur vi hjälpt andra

 • Genomfört att trettiotal projekt där vi tagit fram strategier och genomförandeplaner för hållbar tillväxt.
 • Faciliteret förändringsprogram för ett 20-tal företag de senaste två åren.
 • Rådgivare till inom innovation, affärsutveckling och internationalisering  åt Tillväxtverket.
 • Har genomfört ett antal workshops och utbildningar inom nya processer och metoder för digital marknadsföring och försäljning.
 • Strategiuppdrag åt en nordiskt franchiseverksamhet. 
 • Tagit fram verktyg för att mäta och öka digital kapacitet och förmåga.
 • Workshops och utbildning i ramverk för digital transformation åt större aktör inom transportbranschen.
 • Genomfört inspirationsföreläsningar inom innovation och digitalisering med Åbo Akademi.
 • Förstudie blockchainteknik och betalningslösning digital valuta.
 • Talare inom framtidens sätt att leda företag, syftes och värderingsdrivna organisationer och modern målstyrning.

 • Tagit fram en seminarieserie med Umeå Universitet med inspiration och kunskap om Digitala Transformationsprocesser.
 • Utvecklat en koncept för en "Transition Clinic" som är en resurs för företag och organisationer att stärka sin innovations och transformationskapacitet (samarbete med forskare vid Umeå Universitet).
 • Marknads-/strategistudie för start-up inom artificiell intelligens och digitala skyltar.
 • Talare inom ämnat "Professionellt Enreprenörskap i digital värld" på ALMI-event
 • Internationell distributionsstrategi och processer att stötta KAM-säljare åt internationellt consumer products bolag
 • Rådgivare åt företag inom digitalisering och internationalisering.
 • Utformat och infört Content marketing system åt tjänsteföretag.
 • Utvecklat självskattningsverkyg för organisations digitala kapacitet (index).
 • Expertrådgivare åt inkubatorer och ALMI bolag kring metoder och verktyg att hjälpa små bolag med digitalisering och internationalisering.

Vår expertis

joel-filipe-171928-unsplash.jpg

Strategi, innovation, tillväxt, affärsmodeller, transformation, framtidens ledarskap, digital mognad, teknologi

 

Exempel på kunder/UPpdragsgivare

Umeå Universitet, ALMI, Tillväxtverket, Umeå Energi, Polarkliniken, Frosting, Dohi Innovation Agency, Kontigo, Åbo Akademi, IUC, Bron Innovation, Broadview, Certus Growth, Indivd.