Ökad innovationstakt
och hållbara strategier

Vårt syfte
Vårt syfte

Vi identifierar och engagerar oss med aktörer och bygger partnerskap som kan skapa framtidens lösningar.

Våra tjänster

Transformativt ledarskap

Förändringsledarskap

Innovation

Systeminnovation

Strategi

Strategiskt tänkande

Metoder och verktyg som är i framkant

Strategiprocess

Vi samarbetar med våra kunder för att utveckla en strategi som är i linje med deras affärsuppdrag och vision och som skapar en positiv inverkan.

Utveckling av ekosystem

Vi samarbetar med våra kunder för att utveckla strategier för ekosystemutveckling för att engagera relevanta intressenter och skapa partnerskap som driver tillväxt och effekt.

Program för kapacitetsuppbyggnad

Vi samarbetar med kunder och utvecklar strategiska program för att öka förmågan och skapa framtiden och navigera transformativa förändringar.

Nytt på Syntesia-bloggen

Fem områden där AI kan öka innovationskapaciteten