Om oss

Vår vision
Vår vision

Vårt mål är att ge våra kunder möjlighet att bli ledande inom sina respektive branscher och sätta standarden för ansvarsfulla och hållbara affärsmodeller.

Magnus Burvall

Presentation
Konsult

Magnus Burvall

Utbildning

Kungl. Tekniska Högskolan

Master of Science, industriell ekonomi och organisation

Stockholms universitet

Kurser i företagsekonomi och ekonomi

Hur vi hjälpte andra organisationer att lyckas

Program för missions-orienterad innovation för förändringsledare

Utformning och genomförande av ett program för utveckling av ledarskap för att leda transformativa förändringar.

Digital kapacitet

Utveckling av ett strategiskt verktyg för att mäta organisationers digitala kapacitet.

Strategisk översyn

Översyn av strategin och styrningen av ett innovationskluster.

Medförfattare till analyser och rapporter

Analys av digitala ekosystem där medelstora företag samverkar och samproducerar

"Vårt mål är att hjälpa kunderna att navigera i komplexa strategiska utmaningar, såsom disruptiva förändringar, konkurrenshot och förändrade kundförväntningar, genom att tillhandahålla en rad verktyg, metoder och metoder för framtidens ledarskap."

Magnus Burvall

Grundare av Syntesia