Med passion, tillit och uthållighet skapar vi framtiden tillsammans.

Ledande metoder, expertis och processer säkerställer maximalt värde och kunskapsöverföring.
Ledande metoder, expertis och processer säkerställer maximalt värde och kunskapsöverföring.
Digital

Förstudier

Levereras digitalt eller på plats.

Låt ditt team utvecklas tillsammans med oss i en workshop där vi identifierar möjligheter och prioriterade åtgärder för ditt företag.

De kan också levereras i form av inspirerande tal.

Verktyg och interaktiva övningar och arbete med ditt företag som ett verkligt fall.

Strategi

Strategiprocess - mission, vision och färdplan

Innovation

Kultur för entreprenörskap/intraprenörskap

Målet med är att utveckla kunskaper, färdigheter och verktyg som behövs för att utveckla och genomföra entreprenörskap inom sin organisation. I slutet av programmet kommer deltagarna att kunna bedöma sin organisations intraprenöriella kapacitet, bygga upp en kultur av entreprenörskap, utveckla och testa nya affärsidéer.

Transformativt ledarskap

Uppdragsdriven innovation/utveckling av ekosystem

Programmet består av tre huvudmoduler:

Vad är missionsdriven innovation?

Vilka är metoderna och verktygen?

Hur bygger man upp kapacitet för att skala upp?